Nieuws-netwerk van ondernemend Noord-Nederland

De tijd dat je voor een lening alleen maar naar een bank ging, is voorbij. Er is een heel nieuw speelveld ontstaan. Crowdfunding en tal van andere financieringssystemen bieden nieuwe kansen voor ondernemers. Maar ook nieuwe valkuilen. Een goed advies is daarom van belang. Financieel expert Lammert Atsma van Credion in Assen beschikt over de ins en outs van ruim 80 verschillende financieringsmogelijkheden en zet op verzoek van Noordbizz graag op een rij wat er anno 2018 zoal mogelijk is.

nb2018 41

'Door de crisis is de regelgeving aangescherpt en zijn banken beperkt in hun mogelijkheden', memoreert Atsma. 'Ze zijn voorzichtiger geworden. En daardoor zijn er in de periode 2008 tot 2015 alternatieven ontstaan. Nu de economie weer op stoom is, zie je dat banken meer open staan. Tegelijkertijd blijven de alternatieven bestaan. Bovendien werken banken graag mee aan stapelfinanciering, en stappen ze er bij in als je elders een -gedeeltelijke-alternatieve financiering hebt gevonden. Banken zijn steeds meer ingericht op het beoordelen van online ingediende aanvragen waarbij een ondernemer slecht één kans krijgt om zijn plan gefinancierd te krijgen. Wij noemen dat de stoplicht methode: óf het plan krijgt groen licht óf het stoplicht staat op rood en het plan wordt afgewezen. Een tweede kans krijgt een ondernemer helaas niet meer. Ons advies is om het plan op haalbaarheid door een onafhankelijk adviseur te laten toetsen voordat het bij diverse financiers wordt ingediend. De kans op realisatie van jouw plannen wordt hiermee aanzienlijk groter.'

Crowdfunding
De bekendste nieuwkomer op de financieringsmarkt is crowdfunding. Ondernemers proberen op een online platform particuliere investeerders enthousiast te maken voor hun idee. Het gaat per investeerder veelal om kleine bedragen, bijvoorbeeld 100 euro, maar vele kleintjes maken één grote en je hebt maar zo binnen een half uur een investering van 40.000 euro gefinancierd. De particuliere investeerders ontvangen een rentevergoeding die over het algemeen varieert tussen de 5 tot 8 procent rente.
Bijkomend voordeel van een crowdfund campagne is de marketingkracht: 'Je presenteert je plan voor een grote groep mensen en hebt meteen ambassadeurs. Er is ook ruimte voor persoonlijk contact. Maar wil je dit goed doen, dan moet je je plan wel goed presenteren en kritisch zijn in je keuze voor het crowdfunding- platform. Er zijn verschillende platformen; afhankelijk van de situatie is de één geschikter dan de ander.'

Factoring
Een andere financieringsvorm die snel furore maakt is factoring. Een factormaatschappij verstrekt krediet of verzorgt directe uitbetaling van je facturen en gaat vervolgens zelf achter het geld aan. 'Het kost wel wat, maar het is een sterke versneller van je cashflow en een mooie oplossing voor tijdelijke en snelle vorm van financiering. Voordeel is dat je zelf op je beurt korting kunt krijgen bij leveranciers door zelf sneller te betalen. Het is zeker interessant om eens uit te zoeken of factoring iets voor jouw bedrijf is.'

Online werkkapitaal
Financieringsbedrijven als Spotcap bieden online werkkapitaal aan: 'Met de inzet van slimme technologie, onder meer Google en big data, en een team van experts, bieden bedrijven als Spotcap je de mogelijkheid om snel en efficiënt online zakelijk krediet aan te vragen. Als je goede cijfers hebt en online goed te boek staat, krijg je binnen een paar dagen je geld. Daar waar het voorheen vaak enkele tot meerdere maanden kon duren. Je kunt zo flexibel inspelen op diverse financierings- behoeftes voor je bedrijf.'

Leasing
Je kunt tegenwoordig veel meer leasen dan een auto; ook een compleet machinepark of zelfs de inrichting van je kantoor kun je leasen. Een regelmatig toegepaste vorm van leasing is vendor leasing, waarbij de verkoper of leverancier zelf via een leasemaatschappij voor de financiering zorgt. Ook voor kleine investeringen is dat interessant. Bijkomend voordeel is dat bij leasing vaak het volledige aankoop bedrag kan worden gefinancierd.

Vastgoedfinanciering
Ondernemers investeren vaak niet alleen in een machinepark, kantoorinventaris of voorraad, maar ook in vastgoed. Ook daarvoor zijn nieuwe financieringsvormen op de markt: 'Bij Mogelijk.nl financieren investeerders zakelijk vastgoed van ondernemers. Waarbij vooral naar het object zelf wordt gekeken. Ook dat kan weer heel snel geregeld worden. Bovendien kun je flexibel zijn in de verhouding aflossing en rente. Waarbij je de fiscaal beste oplossing kunt kiezen.'

Microkredieten
Voor startende en kleinzakelijke ondernemers zijn er laagdrempelige financieringen, ofwel microkredieten, zoals bijvoorbeeld Qredits. Die verstrekken kapitaal tot 250.000 euro en bieden tegelijkertijd coaching en andere diensten die de kans op succes (en terugbetaling) vergroten. Nog laagdrempeliger is de BBZ-regeling via de gemeente.

Fondsen
Voor uiteenlopende doelen en doelgroepen zijn er diverse fondsen die voor financiering (en/of participatie) kunnen zorgen; meestal met als doel en voorwaarde om de werkgelegenheid te vergroten. Voor Drentse ondernemers zijn in dit kader de NOM en het MKB Fonds Drenthe noemenswaardig. Meer informatie hierover is te vinden op www.ikbendrentsondernemer.nl. 'Je kunt de fondsen ook in combinatie met andere financiering inzetten. Het is zeker de moeite waard om daar naar te kijken.'

Subsidies
In het verlengde van de fondsen zijn er subsidies en fiscale regelingen, die ook als financiering kunnen worden ingezet. 'Op dit moment zijn er goede mogelijkheden voor de verduurzaming van gebouwen. Op korte termijn komen daar verplichtingen voor, dus je moet daar als ondernemer op investeren. Nu kun je dat met subsidie doen.'

Informals
Een interessante groep financiers bestaat uit de informal investors, waarvan Credion een aantal in zijn portefeuille heeft: 'Dat zijn vermogende mensen, veelal ondernemers of oud-ondernemers, die een alternatief zoeken voor de rentevergoeding bij de bank op hun spaarrekening. Zij staan open voor een goede investering op zijn tijd en daarin adviseren wij graag.' Atsma nodigt nieuwe informal investors van harte uit om zich bij het netwerk aan te sluiten. Nieuwsgierig? Informeer eens naar de mogelijkheden via Credion.