Nieuws-netwerk van ondernemend Noord-Nederland

Tijdens de netwerkbijeenkomst Assen Onderneemt is maandagavond het nieuwe convenant tussen het Ondernemersfonds Assen (OFA) en de gemeente ondertekend. OFA-voorzitter Arie van der Spek en wethouder Anry Kleine Deters bekrachtigden het convenant met hun handtekening. De netwerkbijeenkomst is een van de vele activiteiten die mede gefinancierd worden vanuit het Ondernemers Fonds Assen.

Foto ondertekening convenant OFA gemeente Assen

Uit de OZB-opbrengst voor het zakelijk onroerend goed verkrijgt het OFA een budget van ca 390.000 euro per jaar. Deze gelden worden door de ondernemers via de belastingheffing afgedragen aan de gemeente. Vervolgens wordt het bedrag ter beschikking gesteld aan het OFA.

Zes jaar na de oprichting van het OFA is het bestaansrecht van het fonds geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten besloot de gemeenteraad in het voorjaar het fonds voor onbepaalde tijd te verlengen. Na het raadsbesluit zijn partijen met elkaar in gesprek gegaan om de afspraken uit het verleden te herijken en aan te vullen met nieuwe inzichten. Dit heeft na meerdere gespreksrondes geleid tot een nieuw convenant. B&W en het OFA-bestuur hebben onlangs hun goedkeuring gegeven aan het convenant.

Het budget van het OFA wordt verdeeld over de ondernemersorganisaties in de gemeente. Deze organisaties dragen zorgen voor een juiste besteding van de gelden. Een gedeelte van het OFA-budget wordt gereserveerd voor stadsbrede projecten.

 

Tekst en foto: OFA.