Nieuws-netwerk van ondernemend Noord-Nederland

ondernemers fondsHet Ondernemersfonds Assen (OFA) publiceert voortaan de uitgaven. Op de website van het fonds worden sinds kort de beschikkingen uit de maandelijkse bestuursvergadering openbaar gemaakt. Daarmee kan iedereen zien waar het OFA-geld naar toe gaat. En waar niet, want ook afwijzingen van aanvragen worden gepubliceerd.

Het OFA heeft inmiddels met terugwerkende kracht de beschikkingen van dit jaar online gezet. Binnenkort volgen de beschikkingen van juni. Ook wordt binnenkort de jaarrekening 2016 gepubliceerd en krijgen ondernemers een helder overzicht van alle inkomsten en uitgaven.

Het fonds komt hiermee tegemoet aan de wens van ondernemers en de gemeente om meer transparantie te tonen en beter zichtbaar te zijn. Vorige maand besloot de raad om het in 2010 ingestelde OFA voor onbepaalde tijd te verlengen, maar wel met de kanttekening dat er meer openheid van zaken wordt gegeven. Jaarlijks ontvangt het fonds zo'n 370.000 euro van ondernemers, via een OZB-opslag op bedrijfspanden in Assen. Met dat geld worden bijdrages geleverd aan evenementen en initiatieven van, voor en door Asser ondernemers. Evenementen die veelal een groot publiek aanspreken, zoals TT-festival, Sinterklaas-intocht, Preuvenement en Kunst aan de Vaart, maar ook ondernemersbijeenkomsten. Het belangrijkste doel van het OFA is om Assen op de kaart te zetten. 

Zie http://www.ondernemersfondsassen.nl/ofa-projecten/.