Nieuws-netwerk van ondernemend Noord-Nederland

Het plan om een zonnepark van 500 hectare op landbouwgrond in de Drentse Veenkoloniën aan te leggen leidt -behalve bij de tegenstanders van windmolens- nog niet meteen tot gejuich in het gebied. Agrarisch ondernemer Rik Bartelds uit 1e Exloërmond ziet het uit principe niet zitten om kostbare landbouwgrond op te offeren voor zonnepanelen en verwacht er ook in financieel opzicht niet veel van.
En plattelands-hoogleraar Dirk Strijker ziet er evenmin economisch heil in: ‘Leg eerst maar eens alle daken vol met zonnepanelen; die zijn in tegenstelling tot landbouwgrond gratis. En als je dan nog niet genoeg stroom hebt; plaats ze dan in Spanje en trek een kabel naar Nederland. Dat is veel rendabeler.’


hulskers.nl 004 print 7393
Een deel van het forum, met links hoogleraar Dirk Strijker, in het midden agrarisch ondernemer Rik Bartelds en rechts Roel-Poppe Lubbers van de Boerhaarshoeve in Grolloo.

Kunstproject Neie Boeren
Bartelds en Strijker namen zaterdag deel aan een kennismeeting voor ondernemers over de economische kracht van het platteland; georganiseerd door de gemeente Aa en Hunze. De bijeenkomst in Egberts Lent in Nieuw-Annerveen trok ondanks de barre weersomstandigheden nog ruim 100 deelnemers. Jonge Drentse boeren als Bartelds werden op de bijeenkomst in het zonnetje gezet met het kunstproject Neie Boeren. Waarin kunstenaars jonge innovatieve boeren portretteren, om een ander, moderner, beeld van de agrarische sector te laten zien. De reizende tentoonstelling begon in Midden-Drenthe en doet nu Aa en Hunze aan. Zie http://www.drentsportret.nl/activiteiten/neie-boeren.

Kunstenaars, boeren en andere ondernemers
De gemeente koppelde de opening van de expositie in Nieuw-Annerveen aan de reeks kennismeetings in het kader van het succesvolle themajaar ‘Ondernemend van Aa tot hunZe.’ De bijeenkomst -voorgezeten door burgemeester Eric van Oosterhout- trok dan ook een gemêleerd gezelschap van kunstenaars, boeren en andere ondernemers uit het gebied.
Hoogleraar Dirk Strijker, die zelf in het gebied woont, presenteerde een aantal opmerkelijke onderzoeksresultaten. Zo becijferde hij dat op het platteland slechts 15 % van de beroepsbevolking een inkomen uit de agrarische sector haalt (primaire landbouw en verwerkende industrie). En dat het toerisme in tegenstelling tot de verwachting niet oververtegenwoordigd is. In de steden zijn relatief meer toeristische banen, met name in hotels.

Veel startups op het platteland
Startups zijn opmerkelijk genoeg wél oververtegenwoordigd op het platteland: maar liefst 47 % van deze hippe jonge bedrijven is gevestigd in plattelandsgemeenten. Op zolderkamers, in boerenschuren, tuinhuisjes, noem maar op. Maar vaak niet voor lang, voegt Strijker er aan toe: ‘Zodra ze succesvol zijn en groeien, trekken ze naar bedrijventerreinen in grotere gemeenten en uiteindelijk naar een centrale plek in het land.’

Krimp is geen reden voor paniek
Andere sectoren die oververtegenwoordigd zijn op het platteland zijn -naast de landbouw- vooral de ruimtevragende: transport, bouw en infra. Krimp is volgens Strijker geen reden tot paniek: ‘Er is weliswaar een trek naar het stedelijk gebied, maar op het platteland zullen altijd mensen blijven wonen en werken. Het is een dynamisch proces, waar je met je beleid op in moet spelen. Als je dat goed doet, dan blijft het de mensen op het platteland ook goed gaan.’ En in dat beleid past volgens Strijker zeker niet het plaatsen van zonnepanelen op kostbare landbouwgrond, waar jonge innovatieve boeren bezig zijn met een goede toekomst.

Glühwein
Na de forumdiscussie werd er nog even gezellig genetwerkt in het passende agrarische onderkomen, waar de kunstzinnige 11 portretten werden -en worden- geëxposeerd. De kou trok het pand niet echt binnen, en bovendien waren er warme glühwein en verrassend lekkere warme hapjes van Elles Kiers, die haar culinaire creaties als 'Eetbare kunst' presenteert (elleskiers.wordpress.com). Een hoog kunstzinnig gehalte dus, op deze bijzondere ondernemersbijeenkomst. En de volgende dienen zich alweer rap aan in Aa en Hunze: de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente op 11 januari en Boeiend Ondernemen op 24 januari. 

hulskers.nl 001 print 7324

Het complete forum, met van links naar rechts de toekomstige burgemeester van Emmen -ook zaterdag ontkwam hij niet aan de hints in die richting- Eric van Oosterhout, ondernemer Hans Rozenveld uit Gieten, Anne de Jong van de provincie Drenthe, agrarisch ondernemer Tom Geijssel uit Een-West, hoogleraar Dirk Strijker, agrarisch ondernemer Rik Bartelds en Roel-Poppe Lubbers van de Boerhaarshoeve in Grolloo.


Tekst: Erik Riensema.


Foto’s: Karel Hulskers (www.hulskers.nl).